вівторок, 11 грудня 2018 р.

Змістовий модуль 2. 
Проза й поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст. 
Тема 1 Е. Т. А. Гофман як представник гротескної течії романтизму.
https://drive.google.com/file/d/1mfbNIO3SCPzFukXIjlrlMcMonrtT24jN/view?usp=sharing

Тема 5. Гамлет – вічний образ світової літератури.
Завдання. Письмово виконайте тест. Максимальна оцінка - 6 балів

Тест за трагедією В. Шекспіра «Гамлет» 
1.Від кого Гамлет дізнався про обставини смерті батька?
А Гораціо   
Б Гертруда   
В Лаерт   
Г привид
2.Хто з названих персонажів був другом Гамлета?
А Гораціо 
Б Розенкранц  
В Гільденстерн  
Г Лаерт
3.Чому Гамлет зволікав із помстою Клавдію?
А не вірив у привидів  
Б відкидав помсту взагалі 
В хотів у всьому особисто переконатися  
Г боявся
4. «Звихнувся час…О доле зла моя! Чому його направить мушу?» Кому належать ці слова?
А батькові Гамлета  
Б Гамлету  
В Лаерту  
Г Гораціо
5.Як Гамлет ставиться до людей?
А відповідно до їхнього соціального статусу  
Б відповідно до їхнього багатства  
В цінує в них розум та моральні риси  
Г до всіх зверхньо – адже він принц
6.Чому, переконавшись у провині Клавдія, Гамлет не спішить його вбити?
А хоче розкрити людям його справжню сутність   
Б боїться помилитись 
В боїться покарання   
Г чекає на допомогу
7.Чому Офелія діє проти Гамлета?
А розлюбила його  
Б мститься за його удавану байдужість до неї  
В не сміє не слухатись наказів батька   Г хоче прислужитися Клавдію
8.Чому Гертруда вдруге ще й дуже швидко вийшла заміж?
А не любила першого чоловіка  
Б полюбила Клавдія  
В боялася за своє життя   
Г боялася за життя Гамлета
9.Чому Лаерт так сильно прагне помститися за смерть свого батька?
А дуже любив батька  
Б це данина традиціям  
В щоб покарати злочинця  
Г хоче догодити королю
10.Як Шекспір малює Офелію в останній сцені?
А закоханою  
Б розлюченою  
В божевільною   
Г слабкодухою
11.Як загинув Гамлет?
А на війні  
Б під час двобою   
В його підступно отруїли   
Г під час бурі
12.Чи є Гамлет переможеним?
А так, бо він таки загинув  
Б так, бо на троні опинився чужоземець  
В ні, бо він все-таки покарав  зло   
Г ні, бо він примусив сучасників замислитися над життям у Данії


Тема 4. Здобутки драматургії В. Шекспіра


Тема 3. Роль Данте Аліґ’єрі в історії європейської культури. Поема «Божественна комедія»
Завдання 1. Складіть хронологічну таблицю життя та творчості Данте Аліґ’єрі.
Завдання 2. Письмово! Дайте відповідь на тестування за змістом твору. Максимальна оцінка - 6 балів
Данте Аліг’єрі „Божественна комедія”

1. В якому місті народився Данте Аліг’єрі?
а) Флоренція;  
б) Равенна;   
в) Болонья.
2. Де навчався Данте Аліг’єрі?
а) Сорбонському університеті; 
б) Болонському університеті;                                  
в) Гарвардському університеті.
3. Поетична школа ХІІІ ст. пропагувала шляхетне, витончене кохання до жінки як втілення божественної мудрості – це…
а) новий жаданий стиль;   
б) душевна насолода;  
в) новий солодкий стиль.
4. Кому присвятив свою збірку „Нове життя” Данте Аліг’єрі?
а) Беатріче;  
б) Лаурі;   
в) Мадонні.
5. Яку форму вірша використовує поет в „Божественній комедії”?
а) хорей;    
б) дактиль;    
в) терцина.
6. З творчістю якого митця порівнюється творчість Данте Аліг’єрі?
а) Джотто ді Бондоне;   
б) Гвідо Гвінніцеллі;    
в)Джованні ді Паоло.
7. Хто супроводжує поета до Пекла?
а) Гомер;    
б) Вергілій;   
в) Горацій.
8. Кого з нечестивців несе вихор у другому колі Пекла (пісня 5)?
а) жадібних;   
б) марнотратників;   
в) коханців.
9. Який гріх на думку Данте найтяжчий?
а) зрада;    
б) вбивство;      
в) розбійництво.
10. З ким зустрічається  в Раю Данте?
а) Беатрічею;  
б) Лаурою;   
в) Франческою.
11. Хто вперше назвав поему Данте „божественною”?
а) Джотто ді Бондоне;   
б) Гвідо Гвінніцеллі;    
в) Джованні Боккаччо.
12. За жанром „Божественна комедія” Данте є …?
а) ліро-епічна поема;    
б) епічна поема;    
в) лірична поема.


Тема 2. Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї».
Завдання! Письмово! Дайте відповідь на питання. Максимальна оцінка за цей вид роботи - 8 балів

1. Скільки часу Одіссей не був вдома?                             
2. Яку «посаду» займав Одіссей в суспільстві?               
3. Як звати дружину Одіссея?                                            
4. Назвати місця подій події твору «Одіссея»?                
5. Яким часовим проміжком пов’язані твори «Іліада» та «Одіссея»? 
6. Хто був постійним захисником Одіссея?                      
7. Телемах. Хто це?                                                              
8. Як пов’язано ім’я Одіссея із загибеллю Трої?             
9. Скільки наречених «зазіхали» на руку дружини Одіссея поки його не було вдома?                10. Як ім’я батька Одіссея?                                                     
11. Проти кого Одіссей і Телемах складали спільний план? 
12. Образ дружини Одіссея – це взірець … .     
13. Яким розміром написана «Одіссея» Гомера?            
14. Син Одіссея відпливає на пошуки свого батька і потрапляє до Лакедемона. Яка друга назва цієї країни?                  
15. В чому різниця опису характерів всемогутніх богів в «Іліаді» і опису в «Одіссеї»? 


Тема 1. Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст.